Schuleistnichttoll Anfänger

  • Mitglied seit 30. Juni 2010
  • Letzte Aktivität:
Beiträge
2
Punkte
20
Profil-Aufrufe
70
  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán ời, Hàn Phỉ vẫn không bối rối, mở miệng nói:
    - Mạc trưởng lão ở Thanh Ngọc tông chúng ta có địa vị và thân phận cao. Hôm nay, lão cùng với Tần Mộc tới quý tông. Để đảm bảo an toàn, tông chủ đại nhân phái ta đi theo để đề phòng bất trắc.
    Lời nói của hắn khiến cho đông đảo thế lực đều cảm thấy rùng mình. Lời nói của Hàn Phỉ cũng rất đúng. Tử Hà tông và Thanh Ngọc tông đều là tông môn cấp thanh phàm, có khu vực giáp nhau. Hai tông quan hệ với nhau có thể coi như hòa thuận. Nhưng nếu hôm nay, Lục Thanh mất bình tĩnh mà giết ba người này, thì cho dù đúng hay sai, Thanh Ngọc tông cũng nhất định tớ