hhoney Anfänger

  • Mitglied seit 3. Juni 2010
  • Letzte Aktivität:
Beiträge
11
Punkte
95
Profil-Aufrufe
136
  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán chỉ sợ không có được chuyện nà.
    Nhưng lần này, gia tộc Tư Đồ đưa lễ cũng lớn. Mặc dù không có tử ngọc tệ, nhưng sau khi Lục Thanh đánh bại Tử Đồ Trọng đã lấy của bọn họ mười vạn Tử Ngọc Tệ. Lục Thanh còn nhớ rõ lúc đấy, lão tổng quản của gia tộc Tư Đồ đau lòng thế nào.
    Mà hôm nay, bốn thanh Huyền Kim kiếm bát phẩm cũng tương đương với năm vạn Tử ngọc tệ. Chưa kể trong đó còn có một cây sâm vương trăm năm, có thể bán trong khu vực Tử Hà tông được mấy vạn Tử ngọc tệ.
    Nói chung, lần này, gia tộc Tư Đồ rất có thành ý. Cho dù không có hảo cảm nhưng hôm nay là đại lễ kế vị, ngoài ra lại còn lão