Spookie Anfänger

  • 35
  • Mitglied seit 24. Mai 2010
  • Letzte Aktivität:
Beiträge
1
Punkte
15
Profil-Aufrufe
55
  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán ả tên Kiếm Khách của Lạc Nhật phong, Lạc Thiên Phong không hề lưu tình, trục xuất cả mười người ra khỏi nội tông. Nhưng trước khi họ đi vẫn cho mỗi người một vạn tử ngọc tệ. Về phần sau này, mười người đó như thế nào cũng không còn là chuyện của nội tông nữa.
    Mà trong nhóm đệ tử thứ hai, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa cũng đi ra. Trong đó, Đoạn Thanh Vân thuận lợi đột phá tới Kiếm Khách tiểu thiên vị. Dư Cập Hóa cũng đạt tới Kiếm Khách trung thiên vị đỉnh.
    Ngày thứ ba, cả năm người đều nhíu mày. Bởi vì, mười người đứng đầu Long Phượng bảng đều đã ra hết ngay ngày đầu tiên, chỉ còn lại Lục Than