Wasserengel Anfänger

  • 29
  • Mitglied seit 24. Mai 2010
  • Letzte Aktivität:
Beiträge
5
Punkte
65
Profil-Aufrufe
191
  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán m đệ tử cứ lần lượt đi ra khỏi Kiếm Trì. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trong ngày đầu tiên khi Kiếm Trì mở lại, có hơn ba mươi đệ tử đi ra. Tất cả mọi người ít nhất cũng đạt được yêu cầu mà Lạc Thiên Phong đưa ra.
    Ngày thứ hai, lại có hơn ba mươi người đi ra. Nhưng trong số ba mươi người đó lại có gần mười người không đạt được yêu cầu. Ngoại trừ một gã Kiếm Khách tiểu thiên vị, những người khác đều do đột phá tới cảnh giới Kiếm Khách mà thất bại. Cả chín người còn lại tu vi bị phế. Trong số đó thì hai người bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị đứt chỉ còn có thể cố gắng mà ra khỏi Kiếm Trì.
    Kể c