Izie Anfänger

 • Mitglied seit 23. Mai 2010
 • Letzte Aktivität:
Beiträge
1
Punkte
15
Profil-Aufrufe
84
 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán ồi hơi thi lễ với bọn họ. Mà cả năm người Lạc Thiên Phong cũng vội vàng trả lễ, không dám chậm trễ
  Nét mặt hơi có chút nhợt nhạt, điểm một nụ cười rồi nàng xoay người đi ra khỏi Kiếm Trì.
  - Tư Đồ Tư Dư! Kiếm Sư trung thiên vị. Nửa năm tăng lên gần hai thiên vị, vượt qua kiểm tra.
  - Dịch Nhược Vũ! Kiếm Sư tiểu thiên vị. Nửa năm tăng lên một thiên vị. Đột phá đẳng cấp, vượt qua kiểm tra.
  - Triệu Thiên Diệp! Kiếm Khách đại thiên vị đỉnh. Nửa năm tăng lên một thiên vị, vượt qua kiểm tra.
  - Tây Môn Vô Ngân! Kiếm Khách đại thiên vị. Nửa năm tăng lên một thiên vị, vượt qua kiểm tra.
  Tiếp đó, đá